Regulamin

Polityka prywatności
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa
prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo
szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem
Państwa danych jest: Sylwia Pietruczak, ul. Skoroszewska 5c/23, 02-495 Warszawa
sylwia.pietruczak@pelnyluz.pl tel.533-912-212
1. Dane dostępowe i hosting
Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W
przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw.
logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość
przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe)
oraz dokumentuje wywołanie strony.
Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i
ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego
prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty.
Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia
Państwa wizyty na stronie.
2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta
klienta
Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują
składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego
lub e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie,
ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia
sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania
nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To,
jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z
przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na
Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie
Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w
przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą
Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych,
o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Państwa konto
klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz
adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub
skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.
3. Przekazywanie danych
W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się
dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego,
którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji
płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej
obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług
płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą
Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u
dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również
polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
Przekazywanie danych firmie kurierskiej
Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody,
przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie
kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia
celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.
Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej
wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa
prawa" lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany
poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o
ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych
celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo
dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym
oświadczeniu.
4. E-Mail-Newsletter Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych
niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego
przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez
Państwa zgody.
Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam
wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w
newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo
w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie
zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych
przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez
usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail.
Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Cookies i analityka internetowa
Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji
w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na
naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy
ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji
naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na
Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po
zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne
cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie
Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania
podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można
skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć
możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub
całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu
pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany
ustawień cookies.
W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony
internetowej może zostać ograniczona.
6. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa
Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są
u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych
osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania
udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych,
prosimy o kontakt z administratorem danych: Sylwia Pietruczak,ul. Skoroszewska 5c/23, 02-
495 Warszawa, spa@pelnyluz.pl, 533-912-212
Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
********************************************************************
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów
- przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych
interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w
tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu
bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli
przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu
jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez
Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych
osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie
danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje,
gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim
przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do
powyższego celu.
********************************************************************